Leave a comment

Årsmøte og medlemsmøte 6.mars.

Medlemmene kalles med dette inn til årsmøte 6. mars kl. 1800 i kantina/auditoriet i Posthuset (tidl. Postgirobygget).

OBS sted.

Dagsorden:

  1. Åpning/valg av møteleder/sekretær
  2. Årsberetning 2016
  3. Revidert regnskap 2016
  4. Budsjettforslag 2017
  5. Gjennomgang Arbeidsplan 2015-2017
  6. Innkomne forslag
  7.  Valg
  8. Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 23. februar.

På medlemsmøtet får vi besøk av tidligere bedriftsoverlege Jan Strømme.

Det blir som vanlig servering av mat/kaffe/te og utlodning.

Vel møtt !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *