Leave a comment

Personlig økonomi for pensjonister

Aktuelle tema som kan være av interesse. Skrevet av tidligere professor Tor Busch fra Handelshøgskolen i Trondheim.

http://pensjonistokonomi.blogspot.no

personlig-okonomi-for-pensjonister

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *