Archive | February 2017

You are browsing the site archives by date.

Årsmøte og medlemsmøte 6.mars.

Medlemmene kalles med dette inn til årsmøte 6. mars kl. 1800 i kantina/auditoriet i Posthuset (tidl. Postgirobygget). OBS sted. Dagsorden: Åpning/valg av møteleder/sekretær Årsberetning 2016 Revidert regnskap 2016 Budsjettforslag 2017 Gjennomgang Arbeidsplan 2015-2017 Innkomne forslag  Valg Avslutning Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 23. februar. På medlemsmøtet får […]

PPNYTT nr 2 februar

Klikk PPNytt nr 2 2017